Doporučené použití typů EPS vyráběných dle ČSN EN 13163
EPS50Z EPS70Z EPS100Z EPS70S EPS100S EPS150S EPS200S EPS70F EPS100F
Stabil Stabil Stabil Stabil Fasádní Fasádní
Střechy a stropy
Šikmé střechy-izolace nad krokvemi
Šikmé střechy-izolace mezi krokvemi
Šikmé střechy-izolace pod krokvemi
Ploché střechy-podkladní vrstvy
Ploché střechy s běžným zatížením
Ploché střechy-vysoká zatěž (terasy)
Zavěšené podhledy
Obvodové stěny
Vnitřní izolace
Jádrové izolace (mezi zdí a přizdívkou)
Vnější s mech.upevn. krycí vrstvou
Kontaktní zateplovací systémy
Pod terénem s izolací proti vodě
Pod terénem bez izolace proti vodě
Plovoucí podlahy
Bez útlumu hluku s běžným zatížením
Bez útlumu hluku vysoce zatížené
optimální - lze použít - nelze použít -